Transmisja Online

                TRANSMISJA ON-LINE Z OTWARCIA OFERT

 przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Remont dachu na budynku Domu Ludowego w Otolicach oraz na budynku Szkoły Podstawowej w Popowie, gmina Łowicz” będzie transmitowane na żywo w internecie w dniu 8 kwietnia 2020 roku o godz. 10:15.